workshop Training Online Workshop

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม workshop Training Online Workshop

ยินดีกับทุกท่าน และ โปรดอ่านข้อกำหนดในประกาศแจ้งอย่างละเอียดนะครับ


โปรดยืนยันการเข้าร่วมตาม LINK ข้างล่าง

 

https://forms.gle/v6p6u9LSmUhrR3zG7