Thanks so very much for visiting our STEM website

Wannapong Triampo

สวัสดีทักทาย

จากประสพการณ์การเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นครูอาจารย์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้ได้มีความรู้เรียนรู้ จนเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนรู้และการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อการถ่่ายทอดสู่ลูกศิษย์ ประสพการณ์จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลิดอกออกผลเรื่อยมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากได้ทำหน้าที่สร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเพื่อการเข้าใจธรรมชาติและสิ่งรอบตัว รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรม  โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวน จนสามารถเก็บเกีียวความรู้และประสพการณ์เพื่อนำมาถ่ายทอดส่งต่อ สามารถใช้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อได้บูรณาการสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ครูนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพที่สามารถเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงคงจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และนี่เป็นเชื้อไฟแห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งรวมไปถึง ลูกศิษย์ ครูคณาจารย์ และความหวังที่อยากจะเห็นการศึกษาของประเทศไทย มีคุณภาพพอที่จะสร้างคน สร้างชาติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ขอเพียงให้พวกเราตระหนัก เข้าใจ พร้อมใจเดินไปด้วยกันเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

STEM based Learning & Teaching BY Dr. Wannapong Triampo

สะเต็มคืออะไร by R&D Unit for STEM Education, Mahidol University

 • - Scientists who know how to discover and innovate

  - Teachers who know how to teach, not just what to teach

  - Learner who know how to learn to better us and others

 • - Learning & Teaching Media and tools

  - Academic Servicses

  - Workshop

  - R&D for Science & Math

  - Education Innovation

 • - Quality With Integrity

  - Together We Can

  - Know What, Know Why, Know How

STEM Video Link: A STEM Education, Tools to Change the World

Since 16 September 2010
Energy Secretary Steven Chu and business leaders discuss how, with an understanding of Science and Math, individuals are shaping the world we live in.

STEM Video Link: STEM Integration in K-12 Education

Since 6 March 2014
What is STEM? It's the acronym for science, technology, engineering and mathematics. But while kindergarten through 12th grade education usually focuses on science or mathematics in isolation, all four of these disciplines are closely intertwined in the real world. Imagine if K-12 students were taught in ways that highlighted these connections, making their education more relevant to their lives and opening doors to new and exciting careers. Watch this video and tell us what you think!
For more information about integrated STEM education, check out the report: http://www.nap.edu/catalog/18612/stem...

STEM Video Link: STEM Education Overview

Since 16 April 2014
A quick overview of what STEM education is and why it's important.

2_STEM (1)

บทความเกี่ยวกับ STEM (1/3) โดย R&D Group Unit for STEM Education @ Mahidol

3_STEM (2)

บทความเกี่ยวกับ STEM (2/3) โดย R&D Group Unit for STEM Education @ Mahidol

4_STEM (3)

บทความเกี่ยวกับ STEM (3/3) โดย R&D Group Unit for STEM Education @ Mahidol

STEM Video Link: The Future of Science Education & #STEM

Since 23 January 2012
Exploring how improvements in science, technology, engineering, and math (STEM) education can generate greater workforce readiness in the United States

วิทย์ฯ ประถม เรียนรู้ STEM ผ่านกิจกรรมสร้างสะพาน

How to Demonstrate Engineering Principles | Science Projects

Lecture 3

Comments

20.07.2022 08:26

AUBTXPI1G www.yandex.ru

AUBTXPI1G www.yandex.ru

12.06.2022 18:15

A4HJ03ZUDT8 www.yandex.ru

A4HJ03ZUDT8 www.yandex.ru

16.03.2022 11:18

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s6

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2?

13.03.2022 09:38

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s6

🎁 MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2?

02.08.2021 13:04

Arraya Kunnin

22.10.2020 06:35

Katrine Buckridge

Senior

17.10.2020 22:34

Dr. Erwin Treutel

cohesive

07.10.2020 15:35

Shanny Blick

Investor

28.09.2020 19:56

Bill Doyle

Regional

26.09.2020 23:00

Verda Johnson

Facilitator

23.09.2020 22:07

Madonna Okuneva

orchestrate

23.09.2020 13:43

Dr. Pinkie Doyle

Cambridgeshire

23.09.2020 03:38

Rollin Kunde

Creative

15.09.2020 22:53

Tyreek Stracke

Consultant

15.09.2020 03:20

Mr. Margaretta Trantow

Sausages

20.08.2020 07:30

Rosario Schaden

Direct

13.08.2020 08:47

Edyth Keeling

index

09.08.2020 13:10

Ernesto Jast

SMTP

07.08.2020 15:13

Merl Runte

deposit

06.08.2020 13:55

Leonor Leffler

Future

25.07.2020 16:35

Miss Angelica Ortiz

Refined Wooden Cheese

20.07.2020 22:38

Jodie Berge

online

19.07.2020 05:39

Remington Quigley

Future-proofed

27.06.2020 07:23

ฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์

เยี่ยมมากคะ

02.04.2020 00:26

ฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์

เยี่ยมมากคะ

19.09.2017 13:33

StephanieRMontgomery

I read your blog really it's informative and unique blog which provide awesome information. http://onedaytop.com/studio3-wireless-new-beats-headphones-cancel-noise/ thanks.

26.12.2015 10:01

MR T

This page is Learning for change